מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

58 בפקולטה להנדסה B.Sc. השלמה לתואר ומדעי המחשב ומעלה) 85 ומעלה (למחשבים 75 ממוצע דיפלומה  זכאות לתעודת בגרות או תעודה שוות ערך.  ומעלה 80 יח"ל בגרות בציון 4 מתמטיקה ברמה של  סיווג רמה באנגלית  לחוג הנדסת חשמל אלקטרוניקה או הנדסת פיזיקה יישומית/  600 אלקטרו-אופטיקה יידרש גם הצגת ציון פסיכומטרי או תיל ומעלה על-פי שיקול דעת מידע ורישום וראש החוג. בפקולטה לניהול B . A השלמה לתואר . ומעלה 75 ממוצע דיפלומה  שוות ערך זכאות לתעודת בגרות או תעודה  ומעלה 70 יח"ל בגרות 4 ומעלה או 85 יח"ל בגרות 3 מתמטיקה  סיווג רמה באנגלית  לידיעתך! בוגר בית ספר להנדסאים אשר יצהיר כי יוכל להציג אישור זכאות לדיפלומה עד סוף סמסטר א' יוכל להתקבל "על תנאי", ועליו לעמוד בכל תנאי הקבלה הנדרשים. קבלת פטורים ו/או זיכויים ע"ס לימודי ההנדסאי בקשות לקבלת פטורים ו/או זיכויים יש להגיש בטופס מיוחד לראש החוג עד תחילת סמסטר א' בשנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים נדרש ציון בהכנת המערכת. בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא יטופלו. מינימום לקבלת זיכוי/פטור בהתאם לדרישות החוג. בחוג להנדסת חשמל אלקטרוניקה הנדסאי אלקטרוניקה בעל דיפלומה המעוניין להשלים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל אלקטרוניקה ישתלב במסגרת הלימודים הרגילה ויוכל B.Sc . נקודות זיכוי/פטור בלבד עבור לימודיו הקודמים. הסטודנט חייב 30- לקבל כ להביא לראש החוג גיליון ציונים ותוכן (סילבוס) הקורסים שנלמדו במסגרת ביה"ס להנדסאים. ראש החוג יחליט באופן פרטני ולפי שיקול דעתו לגבי .75 הענקת נקודות זיכוי/פטור. ציון מינימום לקבלת זיכוי/פטור לכל קורס הוא הנדסאים יקבלו פטור מפרויקט הגמר בהתאם לתנאים הבאים: 1 . ומעלה. 80 הפרויקט שנעשה ללימודי הנדסאי זכה לציון 2 . רכז הפרויקטים במרכז האקדמי לב יאשר כי איכות וטיב הפרויקט עומדים בקריטריונים. 3 . הסטודנט יכתוב השלמה לפרויקט של לימודי ההנדסאי, שיכלול מבוא ורקע רחב לפרויקט שביצע כהנדסאי וינתח פתרונות חלופיים תוך שימוש בספרות מקצועית. במחלקה למחשבים B.Sc. מחשבים המעוניין להשלים לתואר "בוגר במדעים" או הנדסאי תוכנה נקודות זיכוי/פטור עבור לימודיו הקודמים 30 - כ עד במדעי המחשב יוכל לקבל בהנדסת תוכנה. B.Sc. נ"ז למעוניין להשלים לתואר 20 ועד הסטודנט חייב להביא לראש החוג תעודת דיפלומה, גיליון ציונים וסילבוס הקורסים שנלמדו בבית הספר להנדסאים. ראש החוג יחליט באופן פרטני לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המל"ג, לגבי הענקת נקודות זיכוי/פטור . 85 על סמך לימודים קודמים. ציון מינימום לקבלת זיכוי/פטור הוא סיפי קבלה להנדסאי שמשלים לתואר ראשון

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=